Öğrenci Hazırlık Laboratuvarı (2106)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Lab Sorumlusu: Prof. Dr. Birol OTLUDİL / Saffet ELÇİ

İletişim: 8867/8866

E-posta: birolotludil@dicle.edu.tr/ selci@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Deneyler için hazırlık amaçlı kullanılır