Öğrenci Laboratuvarı (2107)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Lab Sorumlusu: Prof. Dr. / Doç. Dr. Saffet ELÇİ/ Şennur KETANİ/ İ. Ümit YAPICI/ Sadred

İletişim: 8866/8865/8907/8843

E-posta: selci@dicle.edu.tr/ / ketani.sennur@gmail.com/ iuy

Genel Bilgiler:  

İşlenen derslerin uygulamaları, deneyleri yapılır