Moleküler Kanser/Biyoloji Araştırmaları Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Selim KARAHAN

İletişim: 4122411000/3952

E-posta: slmkarahan@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Hücre kültürü, Western Blot, Immunohistokimya, ELISA çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvardır.