Deney Hayvanları Ünitesi

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Arş.Gör. (Sorumlu Vet. Hekim) Nazan BAKSİ

İletişim: 4122411000/3954

E-posta: nazanerdogan2136@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Biyomedikal araştırmalar için deney hayvanı üretimi, saflaştırılması, bakımı ve deneysel prosedürlerin gerçekleştirildiği bir laboratuvardır.