Çevre ve Araştırma Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği

Lab Sorumlusu: Doç.Dr. Necati KAYAALP

İletişim: 4122411000/3549

E-posta: kayaalpn@hotmail.com

Genel Bilgiler:  

Çevresel konuların araştırılması