Kontrol Laboratuvarı

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Lab Sorumlusu: Arş.Gör. Erdal ÇÖKMEZ

İletişim: 2411000-3638

E-posta: erdal.cokmez@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Otomatik Kontrol Teorisi Uygulamaları