Süreç Denetimi ve Otomasyon

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Lab Sorumlusu: Arş.Gör. Fuat PEKER

İletişim: 2411000-3639

E-posta: fuat.peker@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Süreç Denetimi ve Endüstriyel Otomasyon Deneyleri