Tesisat Laboratuvarı

Elektrik ve Enerji Bölümü

Lab Sorumlusu: Öğr. Gör. Ömer Faruk ÖZCAN

İletişim:  4122411000/7768

E-posta:  omerfaruk.ozcan@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler: