Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Lab Sorumlusu: Prof.Dr. Öner ÇETİN

İletişim: 4122411000/8517

E-posta: oner_cetin@yahoo.com

Genel Bilgiler:  

Toprak nem örneği, toprak hacim ağırlığı örneği, bitki nem içeriği hesabı, bitkilerin makro ve mikro besinelementlerinin içeriğinin saptanması hazırlıkları,