Pomoloji Laboratuvarı

Bahçe Bitkileri

Lab Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Vedat PİRİNÇ

İletişim: 4122411000/8576

E-posta: vedpir@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Bitkilerin hasat edildikten sonra fizyolojik ve kimyasal analizlerinin, ölçüm ve gözlemlerin alındığı laboratuvardır