Pratik Ders Uygulamaları

Tıbbi Laboratuvar

Lab Sorumlusu: Nermin UYURDAĞ / Mehmet Ali ŞEN / Eda YAKIT AK 4122411000/7502

İletişim:

E-posta:

Genel Bilgiler:  

Öğr.Gör.