Pratik Ders Uygulamaları

Bilgisayar Laboratuvarı

Lab Sorumlusu: Ahmet TANRIKULU 4122411000/7519

İletişim:

E-posta:

Genel Bilgiler:  

Öğr.Gör.