Termal Analiz Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Prof.Dr. Ömer YAVUZ

İletişim: 4122488001/3969

E-posta: omeryavuz21@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Termal analiz bir numunenin fiziksel özelliğinin sıcaklığa bağlı olarak ölçüldüğü veya bir reaksiyonda absorplanan ya da ortaya çıkan ısının izlendiği yöntemleri kapsamaktadır. Bu yöntemlerin en önemlileri, termogravimetri, diferansiyel termal analiz, diferansiyel taramalı kalorimetri, termometrik titrasyon ve doğrudan enjeksiyon entalpimetrisidir.