Yakıt Analiz Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Prof.Dr. Ömer YAVUZ

İletişim: 4122488001/3969

E-posta: omeryavuz21@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde sıvı ve katı yakıt analizleri Yakıt Analiz Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Yakıt Analiz Laboratuvarımız üniversitelerin, sanayinin, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği analizleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapmaktadır. Yakıt Analiz Laboratuvarımızda benzin, motorin, kalyak(kalorifer yakıtı), fueloil, biyodizel ve kömür analizleri yapılabilmektedir.