Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Doç.Dr. Duygu Neval Sayın İPEK

İletişim: 4122488001/3993

E-posta: dnsayin@hotmail.com

Genel Bilgiler:  

Gıdalardaki zararlı mikroorganizmalar ise insan sağlığının bozulmasına, zehirlenmelere, hatta bazı durumlarda ölümlere yol açabilir. Bunun yanında, ürün ve zaman kaybına neden olarak ülke ekonomisine ciddi zararlar verebilir. Mikrobiyoloji laboratuvarımız gıdalarda doğal olarak bulunan mikroorganizmalar ile depolama, taşıma ve işleme gibi aşamalarda gıdalara bulaşan mikroorganizmaları incelebilecek alt yapıya sahiptir. Ayrıca merkezimizde mikrobiyolojik araştırmalar için alt yapı desteği sunulmaktadır.