Kütle Spektrometri ve Kromatografi Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Doç.Dr. Mustafa Abdullah YILMAZ

İletişim: 4122488001/3983

E-posta: mustafaabdullahyilmaz@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütle Spektrometre ve Kromatografi Laboratuvarı bünyesinde LC/MS IT-TOF, LC-MS/MS ve GC-MS/MS olmak üzere üç adet cihaz sistemi bulunmaktadır.