Tarımsal Test ve Analiz Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Prof.Dr. Ömer YAVUZ

İletişim: 4122488001/3969

E-posta: omeryavuz21@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Spektroskopi, bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve yorumlanmasıdır.