Moleküler Biyoloji ve Hücre Kültürü Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Doç.Dr. Sevgi İrtegün KANDEMİR

İletişim: 4122488001/3992

E-posta: irtegunsevgi@hotmail.com

Genel Bilgiler:  

Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızda organizmaların, moleküler düzeyde yapı ve işlevlerinin incelenmesi, DNA ve RNA izolasyonu/çoğaltması, saflık tayinleri (spektrofotometrik ve elektroforez yöntemleri), Western Blot, RT-PCR, PCR gibi çeşitli genetik uygulamalar yapılmaktadır ve bu veriler sayesinde hastalıklardaki temel moleküler mekanizmaları aydınlatma, tanı/ tedaviye yönelik bilgi edinme ve araştırma imkânı sunmaktadır.