SEM (Scanning Electron Microscope) Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Öğr.Gör.Dr. Mehmet ÇOLAK

İletişim: 4122488001/3970

E-posta: mcolak@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Taramalı elektron mikroskobunda - Scanning Electron Microscope (SEM) yüksek voltajla hızlandırılmış elektronların alüminyum stab üzerine yerleştirilmiş numune üzerine odaklanması ve numune yüzeyinin taratılması sonucu üç boyutlu görüntü elde edilmesinde kullanılır. Bunun yanı sıra EDAX işlemi yapılarak numunenin element içeriği de tespit edilir. EDAX işlemi sırasında numunede bulunan elementin K, L ve M kabuklarından kopan elektronların enerjisi hesaplanarak hangi element olduğu hesaplanır.