TEM (Transmission Electron Microscope) Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lab Sorumlusu: Arş.Gör.Dr. Pelin UĞURLU

İletişim: 4122488001/3986

E-posta: pelin1356@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Elektron mikroskobu (EM) görüntü oluşturmak için ışıktan daha çok elektronları kullanan bir mikroskoptur. EM’nun ışık mikroskobuyla (IM) karşılaştırıldığında birçok avantajının olduğu görülür. EM’da IM’nun aksine aydınlatma kaynağı olarak ışık yerine vakum içinde hızlandırılmış elektron demeti kullanılır. IM’da genellikle boyanmış preparatlar ışığın, örneğin içinden geçmesi yolu ile incelenerek, tıp ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılır. Ancak atom gibi çok küçük cisimcikleri görmemiz için gerekli olan yüksek büyütmeleri veremezler. EM ise; yüksek büyütme yapar. Büyük bir alan derinliğine sahiptir, yani yüksek rezolüsyonlu görüntüler oluşturur.