Moleküler Genetik, Mikribiyal Biyoteknoloji ve İmmünoloji Arş.Lab.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Lab Sorumlusu: Prof.Dr. Doç.Dr. (1) Kemal GÜVEN(2) Fatma MATPAN BEKLER

İletişim: 3064/3221

E-posta: kemalg@dicle.ed u.tr/fmatpan@dicle.e du.tr

Genel Bilgiler:  

Termofilik, petrol parçalayan ve/veya patojen mikroorganizmaların tanımlanması, moleküler seviyede analizleri ve biyoteknolojik kullanımları