Anallitik Kimya Laboratuvarı/Enstrümental Analiz Lab.

Kimya Bölümü

Lab Sorumlusu: Prof. Dr. Sait ERDOĞAN

İletişim: 0(412)248830

E-posta: saite@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Eser element anaizi