Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı

Kimya Bölümü/Fizikoimya ABD

Lab Sorumlusu: Arş.Gör.Dr. Hatice KARAER YAĞMUR

İletişim: 04122411000/3174

E-posta: hatice.karaer@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Kompozit üretimi, schiff bazı polimeri,boya ve ağır metal gi