Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı

Kimya Bölümü/Fizikoimya ABD

Lab Sorumlusu: Prof. Dr. Haluk AYDIN

İletişim: 4122488300/3164

E-posta: halukaydin@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Kompozit üretimi, schiff bazı polimeri,boya ve ağır metal gi