ÖĞRENCİ LABORATUVARI 2

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü / F. Toksikoloji ABD Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Lab Sorumlusu: Arş. Gör. Kerem ŞENTÜRK

İletişim: 0412 2411000/7539

E-posta: eczkeremsenturk@hotmail.com

Genel Bilgiler:  

Ortak Kullanım Öğrenci Uygulama Dersi İlaç etken maddesi olabilecek bazı bileşiklerin sentezi, sentezlenen organik bileşiklerin (kristalizasyon, ekstraksiyon, kromatografik metodlar (ITK, kolon) yöntemleri ile ayırma saflaştırma uygulamaları yapılmaktadır. Miktar tayini yöntemleri (titrimetrik yöntemler; nötralizasyon, oksido-redüksiyon, ompleksometri, nitritometri gibi; spektrofotometrik yöntemler) ve bunların farmasötik preparatlarda uygulamaları yapılmaktadır.Organik maddelerin tanıma (teşhis) yöntemlerinin yanı sıra bileşiklerin molekül yapısı hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak enstrümantal yöntemler ele alınarak verilmektedir. Bunlar: fonksiyonel grup analizleri, organik bileşikler için enstrümantal yöntemler (UV, IR, NMR, kütle spektroskopik yöntemleri, elementel anal