1104 Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Lab Sorumlusu: PROF. DR FUAT GÜZEL

İletişim: 4122488399

E-posta: fguzel@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Yüzey analiz,Adsorpsiyon ve kataliz deneyleri FT-IR spektrumlarının alınması