1106 Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Lab Sorumlusu: PROF. DR BİLSEN TURAL

İletişim: 4122488399

E-posta: bilsentural@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Liyofilizatör ve sonilatör yardımıyla nanopartiküllerin hazırlanması ve analizleri