1101 Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Lab Sorumlusu: PROF. DR BİLSEN TURAL

İletişim: 4122488399

E-posta: bilsentural@gmail.com

Genel Bilgiler:  

Sıvı kromotografisi yoluyla karışımların yüksek basınçlı sıvı kromotografisi yoluyla analizi