Elektrik Manyetizma Laboratuvarı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fizik eğitimi ABD

Lab Sorumlusu: Doç. Dr. IŞIK YEŞİM ERDAMAR

İletişim: 4122411000

E-posta: ydicle@dicle.deu.tr

Genel Bilgiler:  

Elektronik ölçüm aletleri, devre elemanları ve elektriksel güç kaynakları kullanarak temel eletrik deneylerini yapmak