Mekanik Laboratuvarı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fizik eğitimi ABD

Lab Sorumlusu: Doç. Dr. IŞIK YEŞİM ERDAMAR

İletişim: 4122411000

E-posta: ydicle@dicle.deu.tr

Genel Bilgiler:  

Katı Cisimlerin Mekanik Deneyleri