Fen Bilgisi Lisanüstü Öğrenci Laboratuvarı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Lab Sorumlusu: PROF. DR Reyhan GÜL GÜVEN

İletişim: 4122488399

E-posta: rgguven@dicle.edu.tr

Genel Bilgiler:  

Fen bilgis lisanüstü konularıyla ilgili çalışmlar yapılmaktadır.