Cihaz Adı
ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometrisi)
Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi
Geçirimli Elektron Mikroskobu
Taramalı Elektron Mikroskobu
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
Bio-Rad Trans-Blot Turbo Transfer Sistemi
Bio-Rad ChemiDoc MP Görüntüleme Sistemi
Real-Time PCR cihazı
Rapid Content Analyzer
Rapid Liquid Analyzer
Grain Analyzer
Statik Çekme ve Yorulma Cihazı
Yüksek Çözünürlüklü Sıvı Kromatografi İyon Tuzaklı Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi
Sıvı Kromatografi - Üçlü Quadropole Kütle Spektrometresi
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
Gaz Kromatografisi Triple Quadropole Kütle Spektrometresi
PCR Thermal Cycler Labcycler
Genel Amaçlı Santrifüj
Yatay Jel Elektroforez Sistemi
Floresan Ataçmanlı Işık Mikroskobu
Stereo Mikroskoplar
Mikroplaka Okuyucu
Mikroplaka Yıkayıcı
MagNA Lyser Cihazı
Jel Görüntüleme Sistemi
Multiparametrik İmmunoanalizör-Gıda Patojenleri Mikroorganizma Tespit Cihazı
Tam Otomatize Bakteri, Maya Tanımlama, Duyarlılık (Antibiyogram) Cihazı
Kinematik Viskozite Cihazı
Saybolt Viskozite Cihazı
Karl Fischer Metod Nem Tayin Cihazı
Akma (Donma) Noktası Test Cihazı
Kül Fırını
Etüv
Yoğunluk Ölçüm Cihazı
Simultaneous DTA-TG Apparatus
Differential Scanning Calorimeter
Elemental Combustion System
XRD (X-Ray Diffraction) Cihazı
Hücre, doku morfolojisi analizi
Sitometri analizi, Hücre tayini/morfoloji analizi
In vitro gen transferi
Soğuk doku kesme işlemi
Kolorometrik yoğunluk ölçümü
DNA ve RNA replikasyon, transkripsiyon ve translasyonu
Western Blot görüntü analizi
Nükleik asit görüntü analizi
Protein yürütülmesi
Nükleik asit yürütülmesi
DNA ve RNA replikasyon, transkripsiyon ve translasyonu
Nükleik asit ve protein miktar tayini
Kanser hücre sayımı ve tiplemesi
Histolojik analizler
Mikrocerrahi analizleri
Cihaz Adı